top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen die bij Yogastudio Namasteph gegeven worden en gelden voor iedere deelnemer. De deelnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden bij inschrijving. Yogastudio Namasteph kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te zijn van wijzigingen. 

HUISREGELS

Om hygiënische redenen wordt verzocht om schoenen uit te doen voordat de studio betreden word. Schoenen en jassen kunnen bij de entree worden geplaatst. Tassen en andere waardevolle eigendommen kunnen meegenomen worden in de studio. Yogastudio Namasteph is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen.

In de yogastudio zijn alle benodigde materialen aanwezig. Er wordt aangeraden om een handdoek of een eigen yogamat te gebruiken.

Vanuit hygiënisch oogpunt is het wenselijk om matten en hulpstukken van yogastudio Namsteph na gebruik te reinigen met de yogamat reinigers die beschikbaar zijn in de studio voordat je deze opruimt.
 

De yogastudio is vanaf een kwartier vóór de start van de les toegankelijk. Om de lessen ongestoord te kunnen starten wordt je 5 minuten voor een les start in de ruimte verwacht. De deur sluit op aangegeven lestijden, dus zorg dat je op tijd bent.


We stellen het op prijs als je stil kunt zijn bij de ingang van de studio om verstoring van de voorgaande les te voorkomen.

Draag gemakkelijk zittende kleding. Het is belangrijk voldoende grip op de ondergrond te hebben. Dit ter voorkoming van blessures. Blote voeten of goed zittende antislip (yoga)sokken zijn aanbevolen.

Het is gewenst geen sterk ruikende parfums te dragen en gebruik te maken van deodorant om nare lichaamsgeur te voorkomen.

Het is aan te raden om 2 uur voor de les geen grote maaltijden te nuttigen en een half uur voor de les helemaal geen voedsel te nuttigen.

OVERIG

Doe je liever een yogales bij jou op locatie? Stuur een e-mail naar info@namasteph.nl, dan bespreken we de mogelijkheden.

*would you like to have a class in English? This is definitely possible, send me an e-mail to discus the possibilities. 

Heb je andere vragen waar je graag een antwoord op hebt? Stuur een e-mail naar info@namasteph.nl en we komen zo snel mogelijk terug op jou vraag.

BETALINGEN EN ANNULEREN

Lessen worden betaald via de website. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats, om welke reden dan ook.

 

Bij afname van een strippenkaart blijft deze geldig voor de vermeldde tijdsduur bij aankoop. Na verloop is er geen recht op geld terug.

Indien je verhinderd bent, dient de docent hier minimaal 12 uur van tevoren van op de hoogte te worden gesteld via de website. Zo kan de vrijgekomen plek aan een andere deelnemer worden toegezegd. Zeg je binnen 12 uur af, dan wordt de les in rekening gebracht of van je strippenkaart afgehaald.

Yogastudio Namasteph behoudt zich het recht een les te annuleren. Indien een les door de studio wordt geannuleerd, wordt de gemiste les niet in rekening gebracht.


Yogastudio Namasteph heeft het recht om deelname te weigeren zonder opgave van redenen.

Wanneer je vanwege omstandigheden de lessen (tijdelijk) moet staken, vindt er geen restitutie van lesgeld plaats. Als er sprake is van langdurig ziekte, of andere gegronde reden, kan dit wellicht door overleg gewijzigd worden. Vervanging door iemand anders is, in overleg, wel mogelijk.

Yogastudio Namasteph heeft het recht om voor langere tijd dicht te gaan voor vakantie of verlof. Tijdens deze periode geldt geen retourrecht op vooraf betaalde lessen en strippenkaarten. 

 

Yogastudio Namsteph behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. 

KLACHTENAFHANDELING

Wij proberen je zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de  geboden dienstverlening en niet alles naar wens is verlopen. Yogaschool Namasteph beschouwt klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Om jouw klacht goed te kunnen afhandelen en te zorgen dat wij kunnen leren van jouw klacht, vragen wij je onderstaande procedure te gebruiken voor het indienen van een klacht.

Je uiting van ontevredenheid of klacht kan je  aan per e-mail aan info@namasteph.nl kenbaar maken.

Geef een heldere omschrijving van je klacht met de nodige details. Je klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. 

Wij nemen de klacht in behandeling en zorgen voor een reactie binnen 2 weken. Wij streven ernaar binnen 4 weken uitsluitsel te geven. 

AANSPRAKELIJKHEID

Yogastudio Namasteph kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel letsel, blessures, schade aan of diefstal van eigendommen voor, tijdens of na de les. Lessen worden gevolgd op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Respecteer je grenzen en forceer je niet. Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten, ziektes, of andere fysieke bijzonderheden, zoals blessures en andere (chronische) beperkingen. Bij blessure of medische aandoening word geadviseerd om eerst de huisarts te raadplegen voordat er een yogales wordt gevolgd. Indien je onder medische behandeling bent of een operatie hebt ondergaan, dient met de behandelend arts overlegd te worden of yogalessen helpend kunnen zijn en gevolgd mogen worden.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page